ההבדל בין ארכיטקט לאדריכל

ההבדל בין ארכיטקט לאדריכל

מעטים הם התחומים בהם אנשי המקצוע המובילים, משפיעים בצורה עמוקה על ההיבטים המבניים, החברתיים וכדומה. אדריכלים וארכיטקטים הם בעלי המקצוע מהסוג הזה. לנ"ל קיימת השפעה עמוקה על תצורת מבנים, בנייתם של ערים שלמות וכמובן השפעות על חיי התרבות והחברה בכל מקום בהם ידם עבדה. אך מהו ההבדל בין ארכיטקט לאדריכל ? האם שניהם עוסקים באותו הדבר? כיצד נוכל למצוא משרד מקצועי מספיק שיסייע לנו בעת שנידרש לשירותי אדריכלות ?

האם קיים הבדל בין ארכיטקט לאדריכל נכון לעת המודרנית ?

בבואנו להבין האם ישנו הבדל בין ארכיטקט לאדריכל, נוכל למצוא קווים מקבילים כמעט בכל מישור ותחום אחריות בהם הם עוסקים. לפיכך נוכל כמעט להתייחס אליהם כאחד. המונח ארכיטקט או אדריכל יכיל בתוכו את כל המשימות שיש לאנשי המקצוע הללו לעשות.

כחלק מהפעולות עליהם הם אחראיים, יתכננו הם את המבנים בצמוד לדרישות הלקוחות, למאפיינים הקיימים וכמובן לשינויים הרצויים תוך כדי. כמובן שעל הארכיטקט והאדריכל כאחד להיות מספיק מנוסים בתחומם כדי לתת את השירות הטוב וכמובן את המוצר המוגמר באופן מושלם.

לצורך הדגמה, כאשר מבנה כלשהו נמצא בשלב השרטוט והתכנון, ישנן סוגיות חשובות222 מאוד אותן צריכים הם לבדוק. למשל, ההיבט הבטיחותי העומד בראש רשימת הבדיקות והתכנון המקדים. יש לוודא עמידה בכל התקנים המחמירים וכמובן להתחשב הן בחומרי הבנייה, סביבת המבנה העתידית, השפעות העיצוב על היבט זה ועוד.

על פי דוגמה זאת בלבד, ניתן לראות כי בבואנו לענות על השאלה אם אכן קיים הבדל בין ארכיטקט לאדריכל, נצפה לתושבה שלילית. בסופו של דבר, הן זה והן זה מתארים את האדם העומד בראש כל פרויקט של הקמת מבנה פרטי או ציבורי. אנו כמובן נוכל לכנותם בכינוי הראשון או השני אבל להם זה לא ישנה.

במקרה ואנו נחליט אם כך לשכור שירותיהם של משרדי אדריכלים, נוכל לחפש אחריהם דרך מקורות רבים. בסופו של דבר החשוב ביותר הוא הווידוא שלנו האם יהיו הם טובים עבורנו. אם מדובר בבית פרטי למשל, נחפש תמיד אחר המלצות על אותו אדריכל או ארכיטקט מיועד. כמובן שלצד אלו תמיד כדאי להיפגש עם האנשים ובנוסף להמלצות החיצונים ממכרים וחברים להבין האם אותם גורמים מקצועיים אכן יהיו אלו אשר תחת ידיהם ייבנה המבנה העתידי. פעולות אלו הן החשובות באמת בסופו של דבר ולכן אל לנו להתעמק בשאלה מה ההבדל בין ארכיטקט לאדריכל, יתר על המידה.